JARDINERIA


images

Podrà dur a terme el manteniment del seu jardí, utilitzant els millors materials del mercat. Oferim:

Manteniment de jardins i grans superfícies

Labors estacionals: podes, adobs, escarificat, enceball de praderies …

Instal.lació de tot tipus de sistema de reg (aspersió, goteig ,…)

Reparació de qualsevol element avariat de la xarxa (centraletes, electrovàlvules, aspersors, canonades ,…)

Manteniment de la seva instal.lació perquè el seu funcionament sigui sempre l’òptim, assegurant la millor cura del seu jardí i evitant despeses d’aigua innecessàries.

Estudi d’espais exteriors

Creació d’ambients en terrasses

Projectes d’il luminació per a jardins

Projectes de reg per degoteig per prades, arbres i arbustos

Etc.

SIRE Building Systems compta únicament amb jardiners d’alta qualificació, formats i seleccionats entre els millors, que treballen amb materials i eines de primera qualitat.

Tenir els millors no li sortirà més car.

Comments are closed.